Baterie stacjonarne z ogniw typu SP z dodatnia płytą pancerną

Typoszereg ogniw stacyjnych typu SP w skrzynkach polipropylenowych obejmuje zakres pojemności od 110 Ah do 600 Ah. Ogniwa wykonane z dodatnich płyt pancernych i ujemnych płyt pastownych, zmontowanych w naczyniach z polipropylenu. Ogniwa szczelnie zamknięte z korkiem gazoszczelnym zapewniają znaczne ograniczenie obsługi, minimalne odparowywanie elektrolitu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Zastosowanie niskoantymonowych stopów ołowiu ogranicza korozję płyt baterii.

Ogniwa zamontowane w samonośnych skrzynkach polipropylenowych tworzą zestawy 4V, 6V, 8V, 12V.

Połączenia międzyogniwowe i międzyskrzynkowe wykonane z ołowiowych łączników połączonych ze sworzniami biegunowymi ogniw poprzez spawanie lub skręcanie. Łączniki międzyogniwowe i międzyskrzynkowe izolowane przez zastosowanie nakładek izolacyjnych wykonanych z folii termokurczliwej grubości 0,4 - 0,6 mm lub z PCV o grubości ok. 0,3 mm. Bateria zmontowana z zestawów ustawionych na podstawach wykonanych z belek polipropylenowych oraz izolatorach porcelanowych.

Tak wykonana konstrukcja baterii zwiększa stabilność i trwałość jej ustawienia oraz zapewnia doskonałą izolację "względem ziemi" (zminimalizowanie procesu samorozładowania baterii). Gwarantuje również bezpieczeństwo personelu obsługi przez izolowanie wszystkich elementów przewodzących prąd w baterii.

Żywotność baterii około 12 lat pracy w warunkach stacjonarnych.

 

Dane techniczne baterii typu SP
Parametry
Jedn. miary
6SP-110
6SP-140
6SP-180
3SP-250
3SP-280
2SP-350
2SP-500
2SP-600
Napięcie znamionowe
V
12
12
12
6
6
4
4
4
Pojemność znamionowa 10-godz.
Ah
110
140
180
250
280
350
500
600
Pojemność 5-godz.
Ah
94
122
152
215
240
295
425
510
Pojemność 3-godz.
Ah
81
108
135
185
205
250
365
450
Natężenie prądu ładowania
10-godz.
A
11
14
18
25
28
35
50
60
5-godz.
A
18
24
30
41
47
58
85
102
3-godz.
A
27
36
45
62,5
70
87
125
150
Natężnie końca wyładowania
10-godz.
V
10,92
5,46
3,64
5-godz.
V
10,74
5,37
3,58
3-godz.
V
10,68
5,34
3,56
Ilość płyt baterii
dodatnich
szt.
12
18
12
10
12
ujemnych
szt.
18
24
15
12
14
Wymiary
długość
mm
400
510
310
250
250
325
szerokość
mm
210
210
210
210
210
210
wysokość
mm
435
435
472
470
620
640
Masa z elektrolitem
kg
63
65
84
46
48
47
64
80
Masa bez elektrolitu
kg
54
55
72
39
40
40
56
68
Gęstość elektrolitu: w stanie pełnego naładowania
kg/dm3
1,24 +- 0,01
Gęstość elektrolitu: do napełnienia ogniw
kg/dm3
1,15 +- 0,01