AKU-ZRIDA                              
ZAKŁAD REMONTU I DOZORU AKUMULATORÓW

Strona główna

> O Firmie

Oferta

Parametry

Kontakt

O Firmie

Nasza firma istnieje na rynku polskim od ponad 50 lat. Obecnie jako zakład prywatny kontynujemy dzialalność powołanego w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia przedsiębiorstwa pod nazwa "Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów" w Warszawie.

Działając w branży chemicznych żródeł prądu w zakresie eksploatacji profesjonalnych baterii akumulatorów oferujemy usługi dostaw, montażu, remontów i przeglądów technicznych baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, zasadowych i bezobsługowych.

Nasz program produkcji i usług obejmuje:
- dostawę, montaż i demontaż oraz przeglądy eksploatacyjne i remonty baterii akumulatorów ołowiowo-kwasowych.
- dostawę, uruchomienie, przeglądy eksploatacyjne oraz remonty baterii akumulatorów do wózków trakcyjnych o napędzie elektrycznym wszystkich typów.
- dostawę, uruchomienie i montaż baterii akumulatorów zasadowych oraz baterii ołowiowo kwasowych teletechnicznych.

Wymieniony zakres usług wykonujemy z materiałów własnych i powierzonych przez zamawiającego.

Na życzenie zamawiającego dostarczamy akumulatory i ogniwa produkcji firm zachodnich w tym również baterie i ogniwa bezobsługowe.

W okresie pogwarancyjnym odbiorcom naszych wyrobów i usług zapewniamy pełny serwis jak również udzielamy bezpłatnych porad techniczno-eksploatacyjnych w zakresie dostarczanych przez nasz zakład wyrobów i usług.

Przy porównywalnej jakości i źywotności oferowanych przez nas wyrobów z podobną klasą firm zachodnich ceny naszych wyrobów są znacznie niższe (do 30%) od wyrobów oferowanych przez firmy zachodnie.

Dla stałych odbiorców w zależności od ilości odbieranych wyrobów i usług stosujemy upusty cenowe.

Terminy realizowanych zamówień dostosowujemy do potrzeb i wymagań naszych odbiorców.

Wykonujemy wszystkie typy baterii trakcyjnych zgodnie z życzeniem zamawiającego.

Zapraszamy wszystkich użytkowników profesjonalnych baterii akumulatorów elektrycznych do korzystania z naszych usług.